My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Медицински център по холистична медицина

Лечебен

Лечебният масаж е един от най-често предлаганите масажи. В интернет той се представя, като сбор от механични въздействия, върху кожата и подлежащите и тъкани, осъществяващи се чрез различни специални похвати. Проблемът идва от там, че да осъществиш един такъв масаж са необходими познания, не само на техническо ниво а да имаш познания в областта на китайската медица, на зонотерапията и на местата със специфичен ефект върху определени, тъкани, органи и системи. Лечебният масаж има определена последователност и въздействие, вървейки по аналогови проводящи пътища и зони, осъществявайки рефлекторно директно или индеректно лечебно действие върху проблема който лекуваме.
Лечебните масажи които се предлагат навсякаде, са повече аналогични с класическият и са смесици от индивидуални прибавени техники и не са насочени към терапията на определено заболяване, било то язва, бронхит или някакъв друг проблем. Тук се изключват кинезитерапевтичните и рехабилитационните възстановителни процедури. Затова ще представим част от схемите, които трябва да се владеят за осъществяването на едно лечебно въздействие. Докато в книгите си изнасям повече информация за неговата направа.

Това е системата на меридианите

Инервационното действие, което се постига върху Централната и Периферната нервна с-ма, както и по хода на енергопотока, по така наречените – малка и голяма орбити.

Съединително тъканни зони.

Зони на ръцете и краката и ухото

Зони на Захарин Хед

Тригер пойнт точки

Топография на тригер пойнт точките

Сегментарни зони използвани при сегментарният рефлекторен масаж

Масажистите в нашият център с години са изучавали и са прилагали наученото в една цялостна терапевтична система.