My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Медицински център по холистична медицина

ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД, КАТО ХАРМОНИЗИРАЩО ЕДИНСТВО В ЧОВЕКА – НА ПСИХО-ТЕЛЕСНО, БИОЕНЕРГЕТИЧНО И ДУХОВНО НИВО

Този семинар е едно изживяване подобно на приказка, което би могло да разкрие вашите несбъднати мечти и неосъзнати желания, неоткритите ви възможности, заложби и нереализирани фантазии. Да провокира, това което е заложено във Вас и това, което ви е предопредолено да бъдете. Да се докоснете до вътрешните си потенциали и да се свържете със „струните” на собствените си усещания и с тези на околният свят. Да се докоснете до неуловените от мнозина финни полеви структури, да видите видяното от малцина и да усетите неизживяното – това е пътят за хармонизиране на самите вас с природата и с всемирните пространства и енергии. Това е й един нов начин да отключите собствените си потенциали и умения на организма ви, да се справя сам със здравните си проблеми, с житейски или с други видове ситуации и състояния. Целите на този семинар ще се постигнат с различни видове, но свързани едни с други теоритико-практични модули, а те са:

Психотелесно – ориентирани практики свързани с петте характера, личности и движения. Изучаване на основите на китайската философия, медицина, на различните двигателни и дихателни техники.

Теорията на Ин, Ян, на Петте елемента и на Трите съкровища – Джин, Чи и Шен.
- Теория и практика на дишането и на свързаните с него двигателни техники, като Чи гун, Тай чи йога, Бу ту и др.
- Усвояване на различни жизнено важни точки.
- Храненето в китайската медицина, пречупено през призмата на съвременните трактовки и практики.

Теория и практика на единайсетте цикъла на енергията – път към изцелението и космичното единение.

Освен по-горе посочените заглавия, в курса ще се проведат редица трансови и медитативни упражнения, ролеви игри, биолокационни и психоаналитични техники, танци, походи и други специализирани
мероприятия.

Курсът ще се проведе за 70 пореден път в природните дадености на брега на морето в парк Отманлий край Бургас от 28.04 до 05.05.2012. Цена – 480 лв. Моб.тел. 0888323939 тел. 056/ 52 10 56

 

Категории: Семинари

Коментарите са спрени.