My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Медицински център по холистична медицина

ИЗКУСТВОТО ДА СИ ЗДРАВ – три дневен курс

ДИМИТЪР АРНАУДОВ:
Холистичния принцип, като основа за вашето здраве и психотелесно ориентираната
терапия , като хармонизираща неделимост на тази цялост

Занимавам се с провеждането на този тип тренинги от 1989-та година. За да мога да се усъвършенствам съм посетил толкова курсове, колкото съм и направил- 74 на брой. Учители са ми били хора от над 30 националности с традиции и опит в областта на психоанализата, иглотерапията, мануалната терапия, различини дихателни, двигателни хипнотично-трансови техники, както и голям брой масажни похвати. Всеки от тях държеше на своите теории и практики. Това което научих за тези 26 години е, че ученията на всяка една школа, по един или друг начин са път към търсенето на истината. Но това е само част от пъзела на теорията и практиката на холистичния принцип. Преди години, когато пишех книгата си „Ръководство по акупресура и китайски масаж“, се докоснах до текстове, написани преди повече от 5 хиляди години от древните китайски мъдреци, за трите съкровища, чиято единност предопределя съвършеното здраве. Едното е Джин-телесната ни даденост с предадения ни генетичен код, Чи – жизнената енергия, която протича по китайските меридиани и Шен най-фината и съвършена материя на нашият дух.
Първото, телесното ДЖИН, се изгражда от практикуването на различни двигателни и дихателни техники, като тай-чи, йога, медитация и други трансови техники, неразривно свързани с овладяването на пълното йогийско дишане, начин на хранене според теорията на Ин- Ян и на петте елемент.
Второто, ЧИ, е потока енергия което също се влияе от храненето и дишането, но неразривна роля при настъпило заболяване е възстановяването му чрез акупунктура,акупресура, масажи, билколечение, и т.н.
Третото, Шен – духът, който се повлиява много успешно от психотелесно ориентирани техники и енергийни практики.
Холистичният принцип на лечение е този, който хармонизира трите съкровища.
На този принцип се основава и психотелесно ориентираната терапия. Това, което открих след години търсене и преподаване е, че успешното прилагане на съвременните постижения на медицината се крие в единството й със теориите и практиките на източните и другите видове лечения.
Много от вас търсят спасение за своите страдания, болежки, постстресови състояния и какви ли не други проблеми в клиники, при различни лечители, в духовни практии или в различни вероизповедания. Повечето от хората познават и знаят проблемите си, но не могат да ги разрешат и постоянно търсят помощ. Това което научих в курсовете е, че за да може човек да унагледи проблемите си е нужно да ги изживее на телесно ниво, но не като шаблон, а да бъде пряко свързано с моментните му реални изживявания . Тогава терапията не се свежда до месечни или дългогодишни сеанси, а до бърз изход от проблемите, в осъзнавене на едно: родени сме да задоваляме своите желания, което ще ни направи щастливи.
Може би всичко което прилагам в един такъв тренинг бе описано по-горе. Холистичният принцип е единението между тяло, душа и разум в стремежа към достигането на един здравословен начин на живот. Телесно ориентираната терапия е да усетиш в реална игрова ситуация, своите психични проблеми и да създадеш нов опит за себе си. Този опит може да те научи да поискаш нежност, да получиш любов и да дадеш обич.