My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Медицински център по холистична медицина

Психоaнализа

За какво помага психоанализа:

• хранителни разстройства / анорексия, болемия, затлъстяване/
• депресивни състояния
• невротични разтройства /стресови състояния, стресови неврози,
• тревожни разстройства / паническо разтройство, фобийно тревожност /
• мании
• сексуални разстройства
• безсъния

Същност на психоанализата:

Обикновено чувайки това понятие човек, си казва, „А бе аз да не съм луд, че да ходя на психоаналитик”. Всъщност психоанализата е ориентирана в повечето случаи към хора, които по един или друг начин са преживели стрес или някакво друго крайно състояние, което ги е извело от нормалния им ритъм на живот. Това може да бъде предопределено и от семейната, и от социалната среда, която обитават. В тези случаи терапията е насочена за нормализиране на здравно–психичния статус и завръщането на пациентите към ежедневните им задължения.

Мнозина асоциират психоанализата с това, което са видели в различните екранизации, където анализът се извършва върху уютен диван в затъмнен, луксозен кабинет. Други я асоциират с прегледа при психиатър, а трети с решаването на тежки и дълги тестове, при психолога.

В нашия център водеща е Неорайхианската психотерапия, но с понятието психоанализа, се асоциират всички познати до сега методики, стига в подходящия случай да имат необходимият ефект и здравна стойност. Затова ние използваме, доколкото можем, приноса на всяко едно учение, без да отхвърляме постиженията, на която и да е от школите в света. Комбинираме стандартните похвати с различни източни философски направления, съчетани с разнообразни, телесни, двигателни и дихателни похвати.
Целта е предписаните медикаменти да се използват в минимална степен, до тяхното пълно прекратяване, ако това е възможно. В хода на терапията за пациента е добре не само да осъзнае проблемите си, но и сам да намери пътя към тяхното разрешаване. Всичко това се реализира както чрез диалог, така и чрез усвояване на различни движения и начини на поведение, които биха били печеливши за пациента в стремежа му да осъ-ществи желанията си и да постигне така бленуваното щастие.

За още по-бързи и по-добри резултати центърът е разработил седмични тренинг семинари, които се провеждат извън града, с отделяне от семейната и работната среда. Опитът от проведените над седемдесет курса показва, че при едно състояние, за което в нормални условия е необходимо няколко месечно терапевтиране, лечението би могло до известна степен да се сведе в рамките на тези осем дни. Центърът предлага същите тренинги, след работно време, както и в почивните дни, но в по-удължен период.
Груповата психоанализа е също неделима част от терапевтичната ни програма.

Цената за индивидуалната терапията за 1час – 40.00лв. /с предварително уговорен час/
Цената за психоаналитична консултация – 25.00лв.