My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Медицински център по холистична медицина

Биоенергетично дишане

Всъщност, то е синоним на пълното йогистко дишане. Терминът биоенергетично, е свързан с повишените биоенергетични потенциали на организма, в следствие на едно правилен виталитет. Последните се максимализират, когато се използва изцяло поетият въздух, по протежение на цялостната белодробна структура. Това повишава окислителните процеси в организма, преработването на хранителните вещества и тъканото хранене, както и отделянето на вредните продукти и на въглеродния двуокис. Друга цел е засищането с кислород на белодробните основи и върхове, където обикновено, при неправилно дишане, не се осъществява въздухообмен. Всъщност съществуват 3 вида неправилно дишане – ключечно, гръдно и коремно. Независимо, че някои школи в Европа обучават и пропагандират за последното, като правилно, осъществяването на цялостния белодробен виталитет си остава пътя към здравето и щастието. Съвременният цивилизован човек, с изключение на „дивите” общности, животинският свят и разбира се някои отделни индивиди, „умее” наистина да не диша правилно. Това го прави не дотам жизнеспособен и увеличава податливостта му към всевъзможни болести.

Центърът организира курсове, където човек може да се опита да осъществи следващата крачка към един по-добър живот, свързан с усещания, радост и приятни изживявания, чрез връщане към правилния дихателен процес. Това се постига, чрез различни дихателни техники, „дезориентиращи” центъра на дишането, за да може след това да се премине към пълното биоенергетично дишане.