My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Медицински център по холистична медицина

Тай – Чи йога

Техниките, които се упражняват, са близки до тези на йогата и на тайчито. Използва се положението на тялото в прост-ранството, като „свободен израз” на земната гравитация, без напрежение между глава, корпус и крайници. Всъщност този вид йога, още в право положение е съотношение между баланс и стоеж. Постепенно достигайки в положение лег, се извършват директни и индиректни усуквания и екстензивни прийоми, без усилието, което присъства в класическата йога. Приливът на отделните движения е хармонизиран и балансиран с движения от Чи-гун и Тай-чи. Упражненията следват анатомичната механика на организма и физиологичните му изисквания, като техниките са съобразени със зоните на риск в отделните сегменти, при хора страдащи от ставни проблеми. Тази последователност е построена в зависимост от последователността на нервните плексуси, които са материална проекция на източните енергийни центрове – чакрите.

Както Чи-гун, Тай-чи йога представлява комплекс от 25-30 упражнения, които се заучават в продължение на 2-3 месеца, след което човек сам може да ги изпъл нява в домашни условия. Ефектът на Тай-чи йогата е наистина уникален. Може би няма бърз ефект. Още след края на упражненията човек чуства тялото си в безтегловност. За тези, на които им е трудно да из-вършват някои от по-сложните движения, нашият център предлага ТАЙ-БУ техника, която е един вид подготовка за йога и се изпълнява от двама души. Този вид техника има почти същият терапевтичен резултат.